Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Uiergezondheid

Minder uierontsteking

Een optimale uiergezondheid is zowel belangrijk voor uw koeien als voor uw bedrijf. Verminderde uiergezondheid kan op individueel niveau erg schadelijk zijn voor de koe en de behandelprognoses zijn wisselend. Daarnaast kan het bij veelvoorkomende problemen met uiergezondheid op bedrijfsniveau voor problemen zorgen als er bijvoorbeeld een verhoogd celgetal of een te hoge besmettingsdruk is in uw melkveekoppel. Daarbij is uw koe tijdelijk niet inzetbaar en lijdt u dus economische schade. Het verbeteren van en investeren in de uiergezondheid van uw koeien levert dus veel op!

Advies & controles

De dierenartsen van Van Waard tot Klif kunnen u begeleiden om een optimale uiergezondheid te realiseren. Zo geven we advies over de leefomgeving van de koe en het doorvoeren van eventuele optimalisaties die leiden tot minder uierontsteking. Daarbij kunnen we periodiek uw koeien controleren op ontstekingen via bacteriologisch melkonderzoek en / of celgetalmeting.

Graag een advies op maat ontvangen van onze specialisten? Neem contact op voor een afspraak.

Created by Wefabric