Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Vaccinaties

Voorkom besmettelijke ziekten

De huidige wet- en regelgeving bepaalt dat het antibioticagebruik bij koeien omlaag moet. Het preventief vaccineren tegen ziekten kan hier aan bijdragen. Met het inenten van uw koeien zorgt u dat ze minder vatbaar zijn voor besmettelijke ziekten.

Soorten vaccinaties rundvee

Voor rundvee zijn er enkele vaccinaties die vaak worden ingezet. Dit zijn:

  • Kalverdiarree
  • BVD
  • IBR
  • Pinkengroep
  • Mastitis (uierontsteking)
  • Longworm
  • Ringschurft

De dierenartsen van Van Waard tot Klif stellen graag een gedegen preventie- en behandelstrategie voor uw op.

Vaccinaties schapen

Naast het uitvoeren van verlossingen in het voorjaar, bestaat ons werk bij schapen vooral uit advisering over het voorkomen en behandelen van dierziekten bij schapen. Denk hierbij aan o.a. het uitvoeren van een mestonderzoek en het opstellen van een passend ontwormschema. Daarnaast voeren we verschillende vaccinaties uit voor het bestrijden van onder andere rotkreupel, “het bloed” en zomerlongontsteking.

Created by Wefabric