Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Klinische keuring

Een paard aankopen of verkopen? Onze erkende dierenartsen kunnen uw paard klinisch keuren.

Afspraak maken

(Ver)koop uw paard verstandig!

Een klinische keuring biedt meer zekerheid voor zowel de verkopende als de aankopende partij. Tijdens deze keuring onderzoekt de dierenarts het paard en zijn/haar bewegingsapparaat met als doel mogelijke afwijkingen of aandoeningen vast te leggen in een keuringsrapport.

Onderdelen klinische keuring

Vaste onderdelen van een klinische keuring zijn:

  • Signalement (lichamelijk onderzoek: littekens, zwellingen, abnormale verschijnselen)
  • Inspectie van de mond, ogen, hals, rug, kruis, staart en beenwerk
  • Beluisteren van het hart
  • Beluisteren van de longen
  • Beoordelen stap en draf op de rechte lijn
  • Longeren op harde en zachte bodem
  • Buigproeven

Keuringsrapport

Alle onderzochte onderdelen worden door de dierenarts vastgelegd in het keuringsrapport. Voorafgaande de klinische keuring is het van belang te weten wie de aankopende en wie de verkopende partij is. Ook wordt het gebruikersdoel van het paard vastgesteld, zodat er een sluitend advies kan worden gegeven of het paard geschikt is voor het beoogde doel.

Created by Wefabric