Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Tips voor een optimale lammertijd bij schapen

In de lente vindt het aflammeren plaats. Nadat de schapen een goede drachtperiode hebben gehad, moet er voorbereid worden op het aflammerseizoen. Niet alleen een drukke periode voor de schapen, maar zeker ook voor de schapenhouders. Een aantal tips om de aflammerperiode goed te laten verlopen.

Hulpmiddelen aflammerperiode

Een goede voorbereiding op de aflammerperiode is van belang. Zorg niet alleen voor een goede (kraam)stal, maar ook voor de mogelijke hulp- en ontsmettingsmiddelen. De volgende hulpmiddelen zijn van belang bij een aflammerperiode:
• Handschoenen
• Glijmiddel
• Navelontsmettingsmiddel (jodium), om direct na de geboorte van de navelstreng van de lammeren ontsmetten
• Lammersonde plus fles voor biesttoediening bij pasgeboren lammeren
• Warmtelamp
• Ontsmettingsmiddel voor jezelf en de ooi
• Schone emmers voor gebruik tijdens eventuele geboortehulp

Advies aflammeren

Bij het aflammeren is het erg belangrijk dat er bij het opstallen zo min mogelijk stress is. Houd bijvoorbeeld zoveel mogelijk dezelfde groepen bij elkaar, zo voelen de schapen zich veilig en is er weinig kans op stress. Ook is het belangrijk dat er voldoende voer en water beschikbaar is.

Daarnaast is het aan te raden de vrouwtjes schaap (ooien) te scheren bij het opstallen. Dit is een stuk hygiënischer, de lammeren kunnen vaak makkelijker het uier vinden en het stimuleert de eetlust van de drachtige ooien. Zorg ook voor een goede mineralenvoorziening, zeker indien er geen brok wordt gevoerd. Voert u wel brok? Kies dan voor de gewone schapenbrok. Zorg er voor dat de hoeveelheid langzaam wordt opgebouwd. Let ook op dat iedere schaap voldoende brokken binnenkrijgt. Dit kunt u realiseren door op meerdere plaatsen te voeren.

Bent u als boerin/eigenares zwanger? Dan is het belangrijk dat u niet helpt bij het lammeren van schapen. Er is namelijk een mogelijkheid tot infectie, wat uiteindelijk kan leiden tot een abortus. Er is weinig bekend over aantallen, maar als voorzorgsmaatregel is het belangrijk dit te weten.

Wanneer de dierenarts bellen?

In een aantal situaties in het verstandig om de dierenarts te bellen voor hulp of advies. Stel het schaap is begonnen met lammeren. Dit kunt u herkennen aan onrustig gedrag van het schaap, ze gaan in een hoekje liggen of krabben op de grond met hun pootjes. Is er na drie uren nog steeds geen lam te zien? Dan is het verstandig om de dierenarts te bellen. Hetzelfde geldt voor als u een vruchtblaas ziet of het schaap vruchtwater is verloren en er na een uur nog geen lammetje te zien is. Het kan zijn dat het lam niet goed ligt en dus niet geboren kan worden. U kunt de ligging van het lam zelf voelen, het is van belang dat het lam met de kop op de pootjes geboren wordt. Ziet u wel de pootjes maar geen kop? Dan moet de kop op de pootjes gelegd worden. Dit doet de dierenarts meestal. Is er sprake van een afwijkende ligging? Neem dan altijd contact op met de dierenarts.

Lam verstoten: wat te doen?

Als het lam verstoten wordt door de moeder is het in veel gevallen mogelijk om het lam bij een ander schaap onder te brengen. Smeer/doop het lam in een ontsmettingsmiddel zodat de geur van de moeder van het lam afgaat. Vervolgens is het van belang dat het lam ingesmeerd wordt met het vruchtwater van de adoptiemoeder. De oude moedergeur moet namelijk van het lam af. Dit is erg belangrijk in het proces van acceptatie door de adoptiemoeder.

Heeft u een schaap met een dood lam en een ander schaap met een drieling? Dan kunt u bovenstaand proces ook uitvoeren om ervoor te zorgen dat ieder lam voldoende voeding krijgt om goed te groeien. U zet een lam van de drieling dan bij het schaap met het overleden lam.

Wat als het lam niet gaat drinken?

De biest (eerste moedermelk) is erg belangrijk voor een lam. Wil een lam niet drinken? Of komt de melkgift niet op gang bij de moeder? Dan is het een must om kunstbiest toe te passen. Biest is zeker in het begin erg belangrijk, lammeren hebben weinig weerstand. Door biest groeit hun weerstand en worden ze sterker.

Meer kans op slepende melkziekte door zachte winter

Doordat het een zachte winter is geweest, is er erg veel gras voor de schapen. Veel schapen zijn daardoor momenteel wat te dik. Hierdoor is er meer kans op een energietekort bij de lammeren. Dit komt doordat de schapen minder ruimte hebben om voer op te nemen en zo te weinig mogelijkheden hebben om de energie door te geven aan de lammeren. Dit wordt ook wel slepende melkziekte genoemd. Wanneer dit van toepassing is bij een schaap kan er een behandeling worden toegepast. Er wordt dan een energierijke drank met propyleenglycol gegeven. Deze stof zorgt ervoor dat het schaap deze direct omzet in glucose.

Advies nodig over uw schapen of lammeren? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Created by Wefabric