Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Dierenartsenpraktijken Workum, Koudum en Bolsward gaan samen verder.

Dierenartsenpraktijken Workum, Koudum en Bolsward gaan samen verder.

Vanaf 1 januari 2024 zijn wij gefuseerd met het team van Dierenartsenpraktijk Bolsward.
De fusie heeft achter de schermen plaatsgevonden en u heeft daar waarschijnlijk niet veel van meegekregen.

Na de fusie bestaat het team uit tien dierenartsen en tien gediplomeerde dierenartsassistentes
(paraveterinairen). Naast behandelingen in de kliniek blijven wij ook huisbezoeken uitvoeren,
zoals dat al gebeurde. Samen behandelen we nu jaarlijks duizenden huisdieren in Zuidwest
Friesland. De behandelingen variëren van reguliere gezondheidscontroles tot gespecialiseerde kaakchirurgie van honden, katten en konijnen.

“Meer expertise en ervaring“

Een doorverwijzing voor nader onderzoek vindt sneller en makkelijker plaats. Ook kan er
medicatie op verschillende plekken worden afgehaald. U bent verzekerd van een betere 24
uursservice voor spoedgevallen.

Daarnaast zult u ook nieuwe teamleden treffen vanaf dit jaar. In de klinieken in Workum en
Koudum kunt u naast de vertrouwde gezichten ook dierenartsen Pieter Feenstra, Baukje Andela en Yvette van der Hall tegenkomen.

Kortom; heel veel goeds in 2024 waar dieren en diergezondheid op plek één staan!


Pieter Feenstra

Baukje Andela

Yvette van der Hall

Created by Wefabric