Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

BVD & IBR

Met ingang van 1 april 2018 start de landelijke aanpak van IBR en BVD. Dit zijn voor runderen schadelijke infectieziekten, die tot gezondheids- en weerstandsvermindering kunnen lijden bij koeien. Landen om ons heen, zoals Duitsland, België, Denemarken en Zweden zijn al vrij van deze dierziekten middels bestrijdingsprogramma’s. In verband met de gezondheid van onze koeien en in het belang van de internationale handel is het belangrijk dat wij nu ook volgen. Gelukkig is er al sinds jaar en dag een vrijwillige bestrijding van IBR en BVD, waar veel veehouders al aan deelnemen. De nieuwe aanpak heeft consequenties voor de huidige IBR- en BVD-bestrijdingsprogramma’s. Hieronder worden deze in het kort beschreven.

Wat is IBR?

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) of “koeiengriep” is een virusinfectie bij rundvee. IBR wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1 (BoHV1) en is verwant aan het Aujeszky-virus en andere herpesvirussen. Alle melkveehouders aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zijn verplicht zich aan te melden voor IBR of BVD. Onderstaand een kort bestrijdingsprogramma van IBR:
1)IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk -> bedrijven die nog geen status hebben maar die graag op een snelle manier vrij willen worden.
2)IBR-vrij (route tankmelk) -> bedrijven die nog geen status hebben maar die op een geleidelijke, eenvoudige en voordelige manier vrij willen worden.
3)IBR-vrij (route vaccinatie) -> bedrijven waarvan bekend is dat de tankmelk afweerstoffen tegen IBR bevat dienen 2x per jaar een IBR-koppelvaccinatie toe te passen.

Wat is BVD?

Bovine Virusdiarree is een wereldwijd voorkomende infectieziekte bij rundvee. Het virus dat BVD veroorzaakt, behoort samen met het Borderdiseasevirus (BDV) en het Klassieke Varkenspestvirus (KVP) tot de Pestivirussen. Hieronder een kort bestrijdingsprogramma van BVD:
1)BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen) -> Bedrijven waar mogelijk een BVD-probleem speelt en/of bedrijven met een onbekende status die snel vrij willen worden.
2)BVD-vrij (route oorbiopten) -> Bedrijven die nog niet BVD-vrij zijn maar dat willen worden door het laten onderzoeken van oorbiopten op BVD-dragerschap van alle kalveren (inclusief stierkalveren en doodgeboren kalveren).
3)BVD-vrij (route jongvee antistoffen) -> Bedrijven waar BVD geen rol speelt maar nog wel antistoffen in de tankmelk gevonden worden. Let op: er moet voldoende jongvee beschikbaar zijn voor het onderzoek.
4)BVD-vrij (route tankmelk) -> Bedrijven waar BVD geen rol speelt en bewaking mogelijk is via de tankmelk (indien geen BVD-antistoffen in de tankmelk).

Indien u al vrij bent van IBR en/of BVD hoeft u zich niet aan te melden voor een van de programma’s, dit zal automatisch verlopen. Voor meer informatie en hulp bij het maken van de juiste keuze en het aanmelden voor een programma vragen wij u contact op te nemen met ons, wij helpen u graag!

Created by Wefabric