Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Terugblik 2022 en plannen 2023

Het afgelopen jaar: een nieuw pand

Het jaar 2022 is voor ons een bevlogen jaar geweest!

Ons eerste jaar in het nieuwe praktijkpand. Na een druk 2021 van voorbereidingen nieuwbouw en menig bouwoverleg konden we dan eindelijk begin 2022 beginnen in ons nieuwe pand. Omdat we toen nog in de fase van lockdowns zaten, heeft de officiële opening plaatsgevonden op 14 mei.

Wat hebben we genoten van deze feestelijke opening, met veel familie en bekenden en onze klanten natuurlijk! Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten als ponyrijden, koe melken, een kleurplaatwedstrijd. Voor de volwassenen een rondleiding, lekkere hapjes en natuurlijk live muziek later op de avond. Mooi dat er zoveel mensen bij waren!

Nieuwe gezichten

Sinds 1 augustus werkt er een nieuwe dierenarts bij ons, Jessica Knol. Ze zet zich volledig in voor de rundvee diergeneeskunde binnen onze praktijk. Veel veehouders zullen inmiddels met haar kennis hebben gemaakt, bijvoorbeeld op een van de studiegroep bijeenkomsten die zij georganiseerd heeft.

Daarnaast zijn er 3 nieuwe paraveterinairen bij ons aan de slag gegaan. Marije Agema, Ciska Rijpma en Froukje de Boer. Allemaal hebben ze eerst ervaring opgedaan in andere dierenartsenpraktijken, om vervolgens bij ons te gaan werken. We zijn er blij met hun komst in ons team! Deze aanvulling was nodig in verband met de toenemende administratieve werkzaamheden en groei van onze praktijk. Ook was het heugelijke feit dat Sandra Pietersma en Ciska Rijpma met zwangerschapsverlof gingen, een reden voor deze aanvulling. Inmiddels zijn respectievelijk Maurits en Jeldau geboren en gaat het goed met hun!

Kaartje Van der Wal

Naast al deze mooie gebeurtenissen hebben er zich ook minder mooie zaken voorgedaan afgelopen jaar. De publicatie van het stikstofkaartje van minister Van der Wal in juni en afbouwderogatie hebben veel impact op de gemoedsrust van onze boeren en ons. Dit leidde tot veel zorgelijke gesprekken aan de keukentafel bij onze (melk)veehouders. We houden hoop en moed op passend beleid waar onze veehouders mee uit de voeten kunnen.

Toekomst

Voor dit jaar staan er nieuwe dingen op de agenda, zo schakelen we over naar een nieuw managementsysteem voor onze praktijk. Dit programma zal waarschijnlijk onze administratie soepeler laten verlopen. Voor veehouders geldt dat er dan gebruik gemaakt zal worden van een klantenportal. Voor de kleine huisdieren zal het online afspraak maken vergemakkelijkt worden en zullen bijvoorbeeld de vaccinatie herinneringen via de sms functie worden verstuurd. Ook zal ons laboratorium worden uitgebreid met apparatuur voor bloedonderzoek en urineonderzoek. Dit zal flink toegevoegde waarde hebben voor de snelheid van onze diagnostiek mogelijkheden. En daarmee de gezondheid van uw dier!

Wij wensen u een gezond 2023 toe voor u en uw (landbouw)huisdier.

Created by Wefabric