Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Alleen nog gezelschapsdieren op afspraak!

Zoals u vanuit verschillende media hebt kunnen vernemen werken wij alleen nog maar op afspraak. De inloopspreekuren zijn daarmee komen te vervallen.

Voordelen zijn dat u niet meer lang hoeft te wachten tijdens inloopspreekuren en betere zorg tijdens de ingeplande consulten.U kunt nog steeds ook op avond bij ons terecht!

Neem contact op om een afspraak in te plannen.

 

Created by Wefabric