Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Optimale gebitsgezondheid voor hond en kat

Bij veel honden en katten vormt zich in de loop van hun leven tandsteen op hun tanden of kiezen. Dit veroorzaakt een onaangename geur uit hun bek. Erger is nog dat de tandsteenvorming gepaard gaat met tandvleesontsteking. De bevestiging in de kaak wordt aangetast en tanden en kiezen kunnen los gaan zitten. Kortom: veel hinder voor u en uw huisdier.

Gebitsklachten van uw huisdier voorkomen

Gebitsklachten kunnen worden voorkomen wanneer er op jonge leeftijd wordt gestart met gebitsverzorging. U kunt het vergelijken met uzelf; als u een aantal dagen uw tanden niet poetst dan merkt u al dat er een dun, ruw laagje op de tanden ontstaat. Dit wordt tandplak genoemd. Voor huisdieren is dit effect hetzelfde. Bacteriën voeden zich met voedselresten en tandplak is het gevolg. Mineralen uit speeksel kunnen zich aan tandplak hechten, waardoor tandsteen ontstaat. Dit is een harde, geelbruine laag.

Tandsteen: de gevolgen

In de overgang van tandsteen naar tandvlees ontstaat een chronische en dus slepende ontsteking waardoor tandvlees los van de tand komt te liggen. Onder zo’n losliggend stuk tandvlees ligt een holte die “pocket” wordt genoemd. Daarin blijven voedselresten achter. Het tandvlees trekt zich terug, de wortels van tanden en kiezen komen bloot te liggen en uiteindelijk gaan tanden en kiezen los zitten. Dit veroorzaakt pijn, stank en kans op infecties elders in het lichaam.

Heeft uw huisdier te maken met bovenstaand probleem? Dan zult u de volgende stappen moeten ondernemen:

1. Behandeling van het gebit door de dierenarts, waarbij onder verdoving het gebit wordt gereinigd en gesaneerd. Indien nodig wordt de aanwezige tandvleesontsteking met medicijnen behandeld.
2. Nazorg door de eigenaar om het opnieuw ontstaan van tandsteenplak en tandsteen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Dit wil zeggen twee à driemaal per week tanden poesten en één à twee keer per jaar controle door de dierenarts of assistente.

Optimale gebitsgezondheid? Begin op jonge leeftijd met poetsen!

Begin op jonge leeftijd met het tweewekelijks poetsen van het gebit van uw huisdier. Hierbij is het vooral belangrijk om de buitenkant van alle hoektanden en kiezen mee te nemen. Hier monden alle speekselklieren uit en begint de tandplak het eerst. Gebruik hiervoor een kleine, zachte tandenborstel. Poets met water of met een pasta die enkel geschikt is voor dieren. Er zijn ook speciale gaasjes verkrijgbaar, die om uw vinger te winden zijn. Ze hebben een ruw oppervlak en zijn doordrenkt met een ontsmettingsmiddel.

Tip voor het gebit van uw hond

Geef uw hond af en toe kauwbotten, harde hondenkoekjes of buffelhuid. Op deze manier kan het dier zelf meehelpen om het gebit schoon te houden. Stokken en kippenbotjes geven splinter. Stenen en tennisballen veroorzaken sterke afslijting van het gebit en zijn niet geschikt. Door regelmatig het gebit van uw huisdier te reinigingen, kunt u meehelpen tandbederf te voorkomen.

Problemen die kunnen optreden in het melkgebit

Op de leeftijd van 4-6 maanden wordt het melkgebit vervangen door het blijvende gebit. Bij sommige kleine hondenrassen, blijven weleens melktanden zitten. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan in de stand van het blijvend gebit. De melkhoektanden blijven zitten en belemmeren de uitgroei en goede stand van de nieuwe hoektanden. De wortels van deze melkhoektanden zijn langer dan het zichtbare tanddeel. Ze dienen onder narcose met grote voorzichtigheid verwijderd te worden. Hierbij is de regel dat nooit twee dezelfde tanden of kiezen aanwezig mogen zijn. Afwijkingen in de stand van tanden en kiezen kunt u opsporen door regelmatig inspectie van het gebit als uw huisdier in de leeftijd is van 4 tot 7 maanden.

Diergeneeskundige tandheelkunde: meer dan reinigen en verwijderen van tanden

De diergeneeskundige tandheelkunde omvat meer dan het reinigen en verwijderen van tanden en kiezen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Tand- en kiesbreuk behandeling;
• Plaatsen van stifttanden;
• Wortelkanaalbehandeling;
• Vullen van gaatjes (hoewel dat weinig voorkomt in vergelijking met de mens)deze specialistische behandelingen vallen buiten het bestek van deze informatie.

Eenmaal ontstane schade is niet meer te herstellen. Het doel van deze informatie is dan ook om het belang te onderstrepen van een vroegtijdige aanpak! Kijk voor hier voor aanvullende informatie.

Created by Wefabric