Bel voor spoed Workum 0515-54 12 29 of Koudum 0514-52 18 88

Schapen verzorgen: de basis

Schapen zijn één van de gemakkelijkste dieren om te houden. Zo kunnen ze doorgaans het gehele jaar in de wei blijven en zijn ze niet overmatig gevoelig voor ziektes. Echter, net als ieder huisdier dient ook het schaap op de juiste wijze verzorgd te worden.

Huisvesting

Schapen kunnen vrijwel het gehele jaar buiten doorbrengen. Voorwaarde is wel dat de bodem niet erg nat is en ze een schuilplek hebben. Is het kouder dan -15 graden? Haal de schapen dan naar binnen en geef ze een droge en schone plek. Het is aan te raden de schapen een korte periode voor en na het lammeren binnen te halen. Of de schapen nu binnen of buiten staan: voldoende vers gras of droogvoer en water zijn uitermate belangrijk!

Ontwormen

Wanneer u rotatiebeweiding toepast (het wisselen van weideland voor de schapen), is er een kleine kans dat schapen een wormenbesmetting oplopen. Is het regelmatig wisselen van weide niet mogelijk? Treed dan in overleg met uw dierenarts. We raden in dat geval aan om mestonderzoek te laten uitvoeren en aan de hand hiervan een ontwormingsschema toe te passen. Soms houdt dit in dat een deel van de kudde wordt ontwormd, dat er een ander wormmiddel gebruikt moet worden of dat er helemaal niet ontwormd hoeft te worden. Zo is de kans op resistentie het kleinst. De hoeveelheid resistentie tegen wormmiddelen bij schapen neemt de laatste jaren sterk toe, op de juiste manier behandelen is dus van groot belang!

Bekappen

Afhankelijk van het seizoen en de bodem waarop schapen lopen, dienen de klauwen minimaal 3x per jaar te worden gecontroleerd en zo nodig bekapt. Verwijder bij de controle het vuil tussen de klauwen, let op lange punten of overtollig hoorngroei. Kijk ook goed of er geen ontsteking in de klauw of de omliggende huid zit. Is dit het geval? Wees dan voorzichtig met bekappen en treed in overleg met uw dierenarts.

Schapen scheren

Doorgaans worden schapen eens per jaar geschoren, meestal in het voorjaar. Sommige schapenhouders kiezen ervoor om meerdere malen per jaar te scheren, dit wordt vaak gedaan ter preventie van Myiasis of schapenluis. Let bij het scheren op dat de dieren niet te veel hebben gegeten. Dit kan namelijk voor een verdraaiing van de ingewanden zorgen. Scheer de schapen bij voorkeur na enkele warme dagen. Zo is het wolvet dunner en laat het oude wol gemakkelijker los. Let op! Na het scheren zijn de dieren gevoeliger voor zonnebrand.

Ectoparasieten

De meest voorkomende ectoparasieten (parasieten op en in de huid) zijn luizen, schurft (mijt) en myiasis. Bij schurft en luizen zie je snel dat de dieren gaan jeuken. Je vindt dan plukken wol in afrastering en kale plekken op het schaap. Myiasis is echter verraderlijker, zeker als de wol lang is. Let bij warm weer goed op, zeker als het schaap een vuile achterhand heeft. Er zijn goede behandelmethoden hiervoor, ook preventief. Overleg met uw dierenarts voor de mogelijkheden.

Created by Wefabric